CO2-Prestatieladder

Het beperken van de CO2-uitstoot staat binnen onze organisatie hoog op de agenda. De verwachte klimaatverandering is de grootste collectieve uitdaging van de komende decennia. Als hulpmiddel om het duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie vorm te geven hebben wij, als de Van Herk Groep B.V. gekozen voor toepassing van het CO2-Prestatieladder model, niveau 3.

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2. Binnen onze bedrijfsvoering, op onze bouwprojecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Ons doel is om de komende 10 jaar (vanaf 2017) een gemiddelde CO2-reductie te realiseren van 2% per jaar. Om dit doel te bereiken gaan we energiemaatregelen nemen op drie vlakken; de algemene bedrijfsvoering, ons kantoorpand en de projecten.

Meer informatie over ons energiebeleid, onze doelstellingen, de bereikte resultaten en de maatregelen die wij hebben getroffen en nog gaan treffen, vindt u in de volgende documenten:

Voor vragen over onze deelname aan de CO2 prestatieladder of aan andere initiatieven, neemt u contact op via co2prestatieladder@vherkgroep.nl.

Meer informatie over CO2-reductie en de CO2-prestatieladder is te vinden op www.skao.nl

De CO2-prestatieladder draagt bij aan de bewustwording op het gebied van CO2-reductie. U leest er meer over in dit artikel.

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close