Kwaliteit

Wij zijn trots op ons werk. Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop en we vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers tevreden zijn met het resultaat en met de wijze waarop het proces verloopt. Na afronding van een project vragen wij dan ook om terugkoppeling; wij horen graag van onze opdrachtgevers of wij aan de verwachtingen hebben voldaan en hoe de opdrachtgever het proces heeft ervaren. Ons motto is niet voor niets: mensen voor gebouwen.

We willen onze kwaliteit graag waarborgen. Dit doen wij door voorafgaand aan ieder project het Stout Kwaliteitsplan op te stellen, waarin onder andere de risico’s en kansen in kaart gebracht worden. Hiermee hebben wij een tool in handen die het mogelijk maakt de knelpunten vroegtijdig te ondervangen en de geleverde kwaliteit gaandeweg de uitvoeringsfase op ieder moment te toetsen en waar nodig bij te sturen. Vanzelfsprekend zijn wij NEN-EN-ISO 9001:2008 gecertificeerd.

De Kwaliteit, Veiligheid en Gezondheid van onze werknemers, tijdelijke werknemers en derden, willen we graag waarborgen alsmede aandacht voor het Milieu. De invoering van een kwaliteit-, veiligheids- en milieuborgingssysteem is de uitdrukkelijke wens van de directie van Stout. Voornamelijk de ontwikkeling van de onderneming vraagt om processen beter op elkaar af te stemmen de organisatie continue te verbeteren. Bekijk hier onze beleidsverklaring.

Het leveren van kwaliteit staat altijd voorop.

Daarnaast werken wij overeenkomstig de bedrijfscode van SBIB. In de bedrijfscode is vastgelegd wat als wenselijk en wat als niet-wenselijk gedrag wordt beschouwd om de integriteit te waarborgen. Deze integriteit is duidelijk terug te zien in onze werkprocessen waarin de mens altijd centraal staat.

 

Verder zijn we een door Fundeon erkend leerbedrijf dat erkende leermeesters inzet om jonge medewerkers op te leiden en een vak te leren. Ook bieden we scholieren en studenten stage- en afstudeerplaatsen aan. Zo leveren we een bijdrage aan de toekomst van onze branche.

 

 

025dd16072015StoutBouw©KLOET klein

We willen vooral een betrouwbare bouwer zijn die altijd gaat voor kwaliteit. Kwaliteit zoals je zelf ook het liefste geleverd krijgt.

Ad van Herk, algemeen directeur van Bouwonderneming Stout