Duurzaam

Als bouwonderneming nemen we natuurlijk onze verantwoordelijkheid voor het effect van ons handelen en voor het welzijn van huidige en toekomstige generaties. ‘Mensen voor gebouwen’ betekent óók: duurzaam bouwen. We geven concrete invulling aan onze duurzaamheidsdoelstelling door met onze klanten mee te denken over het terugbrengen van de energievraag of het toepassen van herbruikbare materialen. Dit doen we vaak op eigen initiatief. We hebben ruime ervaring met duurzame installaties als uitgebreide WKO-installaties (warmte koude opslag), nul-op-de-meter woningen en betonkernactivering. Bij diverse projecten passen wij ‘groene daken’ toe.

Maar we gaan verder. Duurzaamheid vraagt ook om aandacht voor de levensduur van het gebouw. Daarom adviseren we over materiaaltoepassingen die een gebouw op langere termijn in topconditie houden. Stout Bouwservice biedt u daarbij een pasklaar, meerjarig onderhoudsplan.

Mensen voor gebouwen betekent ook: duurzaam bouwen.

Ook het verduurzamen van onze eigen activiteiten krijgt veel aandacht. We richten onze bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in en werken actief aan het reduceren van onze eigen CO2 uitstoot. Voor onze medewerkers zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. We letten zowel op een duurzame afvalverwerking als op een schone en opgeruimde (lees: veilige) bouwplaats. We vinden het belangrijk om de milieueffecten van onze activiteiten te monitoren en waar mogelijk te verminderen. Om dit doeltreffend te kunnen doen hanteren wij een gestructureerd milieumanagementsysteem in de organisatie.

Onze opvattingen, doelstellingen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt u terug in ons duurzaamheidsverslag. Met deze opvatting is het niet vreemd dat wij over alle relevante verklaringen, keurmerken en certificaten beschikken op dit gebied. We noemen er een paar:

  • Milieubeleidsverklaring Bouwonderneming Stout B.V. Dit is de internationale norm NEN-EN-ISO 14001:2004.
  • Ons ISO 9001 certificaat is de garantie dat wij voldoen aan de verwachtingen en dat wij het werk op de juiste manier uitvoeren.
  • Ons VCA certificaat staat borg voor veilig werken op de bouwplaats.
  • Ons FSC® en PEFC certificaat geeft u de zekerheid dat alleen duurzaam hout wordt verwerkt in uw project.
  • Met behulp van de CO2-prestatieladder geven wij invulling aan ons duurzame beleid op het gebied van CO2-reductie.

 

052DD28092015StoutBouw©Kloet

Stout levert altijd goed werk en werkt duurzaam. Niet alleen duurzaam qua energieverbruik, maar ook qua onderhoud.

Gert-Jan van der Valk, directeur FidesWonen